Om Nybilstester

Om Nybilstester:

Inför ett bilköp är det viktigt att ta reda på så mycket med fakta som möjligt av de bilar som du är intresserad av. Du kan provköra bilen hos en bilhandlare men tiden att testa bilen är alltid begränsad. Därför är det viktigt att och ta del av biltester som utförs av biljournalister. Dessa biltester kompletterar din egen information om de bilar som du är intresserad av.

Att testa en bil fullt ut är inte så lätt att göra på 15-30 minuter som är den tid man vanligtvis har på sig att provköra en bil hos bilhandlarna. Det är här som alla biltester som skrivs i olika media kommer in och blir viktiga. Personerna som provkör bilarna provar alla funktioner på detaljnivå för att du ska få möjlighet till mer information om bilmodellen du är intresserad av.

Nybilstester.se är en webbsida som drivs av Bytabilnet och är mer inriktad på test av bilar och kortare sammanfattningar av bilarna för lättare läsning. Denna webbsida har skapats som ett komplement till bilbloggen.